Uitbreiding naar Mentorschap

Sinds 2018 hebben wij een vaste medewerker voor mentorschap! Zo kunnen we gemakkelijk uitbreiden van bewindvoering naar mentorschap en is er altijd contact met een adequaat en geschoolde medewerker!

Een mentor is de wettelijk vertegenwoordiger van en belangenbehartiger voor de cliënt. Wanneer de cliënt dat zelf niet kan, is zijn mentor bevoegd te beslissen over zijn of haar verzorging en begeleiding. Daarnaast is een mentor adviseur en vertrouwenspersoon voor alle andere persoonlijke zaken.

Wij vinden het belangrijk dat de cliënt en diens mentor een goede vertrouwensband hebben. Daarom gaat onze mentor regelmatig bij de cliënt op bezoek (eens per 2 maanden). De mentor voert ook frequent overleg met zorgverleners en behandelaars.

Hierdoor kan de mentor kritisch meekijken naar de zorg die de cliënt ontvangt. Het uitgangspunt is een zo goed mogelijke kwaliteit van zorg voor de cliënt.

De taken van de mentor bestaan vooral uit:

  • De cliënt vertegenwoordigen in zijn of haar verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
  • Een vertrouwensband is van belang voor het uitvoeren van de taken. Daarnaast maakt het de mentor in staat te handelen vanuit de gewoonten, wensen en behoeften van de cliënt.
  • Voor persoonlijke belangen van cliënt opkomen en hem of haar adviseren.
  • De cliënt adviseren bij het nemen van persoonlijke beslissingen

Doordat de mentor wettelijk is benoemd heeft een mentor de volgende bevoegdheden om de cliënt adequaat te kunnen helpen:

  1. Beslissingen nemen over de verpleging, verzorging en begeleiding van de cliënt;
  2. Vaststellen in welke situatie de cliënt wel zelf wil en kan beslissen. De mentor zal zijn cliënt stimuleren dat zo veel als mogelijk zelf te blijven doen.

Indien u Mentorschap bij ‘Samen beter in budget & zorg‘ wilt aanvragen voor een cliënt binnen uw zorginstelling, dan kunt u, samen met ons, hiervoor een verzoek indienen bij de rechtbank.

Daar de mentor door de kantonrechter benoemd wordt, zal de mentor jaarlijks een evaluatierapport in dienen bij de rechtbank.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie