Hoe werkt 'bewind' eigenlijk?

Wat mag u verwachten en wat verwachten we van u?

We zijn beter in budget en zorg diensten als we samenwerken. Daarom is het belangrijk dat alle betrokkenen vooraf weten wat we van elkaar verwachten. Heeft u vragen over onderstaande zaken, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Goed om te weten

 • Eenvoudige financiële beslissingen worden door de bewindvoerder genomen. Alleen bij ingrijpende beslissingen wordt er met u overlegd of met de kantonrechter.
 • Als u het niet eens bent met een beslissing die de bewindvoerder namens u neemt, dan beslist de kantonrechter.
 • De kantonrechter spreekt het bewind uit en controleert de bewindvoerder als u hier zelf niet toe in staat bent.
 • Het bewind wordt vrijwel altijd uitgesproken over al uw goederen/geld en voor onbepaalde tijd.
 • Ook al staat u onder bewind, u blijft altijd zelf juridisch verantwoordelijk en aansprakelijk.
 • U kunt ons van maandag t/m donderdag bereiken tussen 09.00 en 11.00 uur of per e-mail via info@parkstadbewindvoering.nl contact opnemen.
 • Reactie termijn is op werkdagen binnen 24 uur. (feestdagen en verlofdagen niet meegenomen)
 • In de vakantie tijd (juli-augustus) zal de reactie termijn 24-48 uur zijn.
 • Het is belangrijk dat u wijzigingen in uw inkomen of persoonlijke situatie doorgeeft aan uw bewindvoerder.
 • Alle post die u nog zelf ontvangt op uw huisadres en van financiële aard is moet u zo snel mogelijk doorsturen naar uw bewindvoerder.
 • Nieuwe financiële verplichtingen gaat u alleen nog maar aan in overleg, en met toestemming van de bewindvoerder of de kantonrechter.
 • U maakt geen nieuwe schulden.
 • Landelijke inkomensafhankelijke regelingen vragen wij automatisch aan voor u.
 • Het is echter onmogelijk om alle lokale gemeentelijke regelingen te kennen waar u eventueel gebruik van zou kunnen maken. Hierop dient u uw bewindvoerder zelf tijdig op te wijzen. Wij vragen het vervolgens voor u aan.

Het kan voorkomen dat uw contactpersoon wijzigt als daar op basis van specialisme of beschikbaarheid aanleiding voor bestaat. het belang van onze cliënten staat daarbij altijd voorop en wij proberen natuurlijk zoveel mogelijk één vaste contactpersoon voor u aan te houden.

Als uw bewindvoerder langer als 1 werkdag achter elkaar verlof heeft of ziek is zullen uw (dringende) vragen door de andere  bewindvoerders behandeld worden. In het geval van vakanties kan het voorkomen dat u niet binnen 1 werkdag antwoord heeft en dit mogelijk iets langer duurt dan dat u van ons gewend bent.

Wij zijn weliswaar geen schuldhulpverleners maar we doen er alles aan om samen met u de weg in te slaan naar een schuldenvrije toekomst.

 • Beschermingsbewind is geen (wettelijk of minnelijke) schuldsanering.
 • Uw schulden worden eerst in kaart gebracht.
 • Stabilisatie van de schulden heeft de eerste prioriteit en is in veel gevallen het hoogst haalbare.
 • Schulden kunnen nog oplopen door berekening van rente en kosten door de schuldeisers. Dat is helaas niet te voorkomen.
 • Deurwaarders/schuldeisers kunnen nog steeds gewoon beslag leggen en dus ook bij u aan de deur komen.
 • Pas nadat uw situatie volledig stabiel is, kan gezocht worden naar een oplossing voor uw schulden.

Wij wijzen u erop dat uw leefgeld tijdens de feestdagen eerder overgemaakt zal worden. Valt de dag dat u uw leefgeld krijgt op een feestdag dan zullen wij u leefgeld een werkdag eerder boeken.

U dient er rekening mee te houden dat aanvragen voor geld minimaal 1 werkdag van te voren aangevraagd dient te worden.

 • Kinderbijslag is in principe voor u, maar de bewindvoerder kan beslissen dat het geld op een andere manier besteed wordt.
 • De kinderbijslag staat 2 werkdagen later op uw rekening.
 • De kosten van het bewind worden door de minister landelijk vastgesteld. U dient deze kosten zelf te betalen.
 • Als u onvoldoende geld heeft om dit zelf te doen, vraagt de bewindvoerder bijzondere bijstand aan en betaalt de gemeente deze kosten.

Voor klachten kunt u terecht bij:

 • De bewindvoerder
 • De branche vereniging
 • De kantonrechter

Lees hiervoor het klachten reglement

Wij werken volgens de actuele richtlijnen inzake de privacy wetgeving.
Bekijk hier onze Privacyverklaring.