Mentorschap

Wat is mentorschap?

Een mentor is de wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de cliënt. Wanneer de cliënt dat zelf niet kan, is zijn mentor bevoegd te beslissen over zijn of haar verzorging en begeleiding. Daarnaast is een mentor adviseur en vertrouwenspersoon voor alle andere persoonlijke welzijnszaken.

Vertrouwenspersoon

Onze mentoren zijn adequate en goed opgeleide medewerkers waar u op kunt rekenen. Wij vinden het belangrijk dat de cliënt en diens mentor een goede vertrouwensband hebben. Daarom komt uw mentor geregeld bij u op bezoek (eens per 2 maanden). De mentor voert ook regelmatig overleg met zorgverleners en behandelaars. Hierdoor kan de mentor kritisch meekijken naar de zorg die de cliënt ontvangt.  Het uitgangspunt is een zo goed mogelijke kwaliteit van zorg en begeleiding voor de cliënt.

De taken van een mentor

  • De cliënt vertegenwoordigen in zijn of haar verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
  • Een vertrouwensband is van belang voor het uitvoeren van de taken en maakt dat de mentor in staat is te handelen vanuit de gewoonten, wensen en behoeften van de cliënt.
  • Voor persoonlijke belangen van cliënt opkomen en hem of haar adviseren.
  • De cliënt adviseren bij het nemen van persoonlijke beslissingen

Bevoegdheden van de mentor

Doordat de mentor wettelijk wordt benoemd mag hij of zij:

  • Beslissingen nemen over de verpleging, verzorging en begeleiding van de cliënt;
  • Vaststellen in welke situatie de cliënt wel zelf wil en kan beslissen.
    De mentor stimuleert te allen tijde dat u zo veel als mogelijk zelf blijft doen.

Cliënten van een zorginstelling

Indien u bij ons mentorschap wilt aanvragen voor een cliënt binnen uw zorginstelling, dan kunt u, samen met ons, hiervoor een verzoek indienen bij de rechtbank. Daar de mentor (Parkstad bewindvoering) door de kantonrechter benoemd wordt, zal de mentor jaarlijks een evaluatierapport in dienen bij de rechtbank.

INTAKEGESPREK, VRAGEN OF MEER INFO?

Als u vragen hebt of meer info wenst over wat wij voor u kunnen betekenen in uw persoonlijke situatie, stuur ons dan een berichtje via de contactpagina of… maak direct een afspraak voor een vrijblijvend intake-gesprek.

 

We helpen u graag want samen zijn we beter in budget- en zorgbeheer!