Betere samenwerking Gemeentes Parkstad

Wethouders van Parkstad met armoedebeleid in hun portefeuille hebben onlangs een convenant met meer dan veertig bewindvoerders (uit Parkstad) getekend. De overeenkomst heeft tot doel de dienstverlening aan burgers die met schulden te maken krijgen, te verbeteren. Daar maken de betrokken partijen zich sterk voor.

De gemeenten in Parkstad zetten zich samen in voor de bestrijding van armoede. Daarbij gaat veel aandacht uit naar het voorkomen dat inwoners in de financiële problemen raken. Maar voor mensen die al in de schulden zitten – en onder bewind zijn gesteld door de rechter – is het belangrijk dat de bewindvoerder de financiële zaken van de inwoner goed regelt.

Met de ondertekening van een convenant intensiveren de gemeenten de samenwerking met een groot aantal bewindvoerders die in Parkstad actief zijn. Andere bewindvoerders worden ook uitgenodigd zich bij dit convenant aan te sluiten.

Beter ondersteunen

De vastgelegde afspraken richten zich vooral op het beter ondersteunen van inwoners, op hun weg naar financiële zelfredzaamheid. Het ondertekenen van het convenant door alle Parkstad-gemeenten (Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal) en de bewindvoerders, is een belangrijke stap hierbij. Daarmee is voor iedereen helder met wie de gemeenten samenwerken en onder welke voorwaarden.

Bron: De Limburger