Curatele

Wat is curatele?

Wanneer mentorschap wordt uitgebreid met beschermingsbewind dan spreken we over curatele. Een curator draagt zorg voor alle taken die een mentor heeft en daarbij worden tevens alle financiële belangen van de cliënt behartigt. Naast alle persoonlijke zaken wordt bij curatele het inkomen, budgetten en uitgaven beheerd.

Vertrouwenspersoon

Onze Curatoren zijn net zoals onze bewindvoerders en mentoren, uitstekend geschoolde medewerkers met de juiste ervaring om u of uw cliënten effectief te ondersteunen. Een Curator bezoekt tenminste elke 2 maanden zijn of haar cliënt. Op die manier wordt de vinger aan de pols gehouden en mede door frequent contact, onder andere met begeleiders en zorgverleners is de curator goed op de hoogte van alle lopende zaken. Naast een zo goed mogelijke kwaliteit van zorg en begeleiding voor de cliënt is ook een gezonde financiële huishouding de insteek van curatele.

De taken van een curator

  • De cliënt vertegenwoordigen in zijn of haar verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
  • Een vertrouwensband is van belang voor het uitvoeren van de taken. Daarnaast geeft dit de curator de mogelijkheid om te kunnen handelen vanuit de gewoonten, wensen en behoeften van de cliënt.
  • Voor persoonlijke belangen van de cliënt opkomen en hem of haar adviseren bij het nemen van persoonlijke beslissingen.
  • Voor de financiële belangen van de cliënt opkomen en hem of haar adviseren over te nemen beslissingen en gevolgen op financieel gebied
  • Het voor de cliënt adequaat beheren van inkomen, budget en uitgaven.

Cliënten van een zorginstelling

Indien u bij ons curatele wilt aanvragen voor een cliënt binnen uw zorginstelling, dan kunt u, samen met ons, hiervoor een verzoek indienen bij de rechtbank. Daar de curator (Parkstad Bewindvoering) door de kantonrechter benoemd wordt, zal de curator uit hoofde van zijn functie jaarlijks een evaluatierapport indienen bij de rechtbank.

INTAKEGESPREK, VRAGEN OF MEER INFO?

Als u vragen hebt of meer info wenst over wat wij voor u kunnen betekenen in uw persoonlijke situatie, stuur ons dan een berichtje via de contactpagina of… maak direct een afspraak voor een vrijblijvend intake-gesprek.

 

We helpen u graag want samen zijn we beter in budget- en zorgbeheer!