Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.samenbeterinbudgetenzorg.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Gebruik van de informatie

Parkstad Bewindvoering BV streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Parkstad Bewindvoering BV niet in voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet wordne beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Parkstad Bewindvoering BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of van de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan zonder meer een relatie tussen Parkstad Bewindvoering BV en de gebruiker van de website ontstaan.

 

E-mail

Parkstad Bewindvoering BV doet haar uiterste best om op werkdagen binnen 24 uur te reageren op e-mails maar garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail te corresponderen accepteert u dit risico.

 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Parkstad Bewindvoering BV heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Parkstad Bewindvoering BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van website van derden.

 

Intellectueel eigendom

Alle publicaties en uitingen van Parkstad Bewindvoering BV zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op andere manier openbaar gemaakt worden zonder dat Parkstad Bewindvoering BV daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.