Wat we doen

Bewindvoering

Parkstad bewindvoering treedt op als bewindvoerder. Met onze jarenlange ervaring en expertise op het gebied van beschermingsbewind, budgetbeheer en mentorschap & curatele, heeft Parkstad bewindvoering bij uitstek de goede basis om deze rol als professionele organisatie te vervullen.

De dienstverlening wordt uitgevoerd door geschoolde en gediplomeerde beschermingsbewindvoerders.

Lees meer over:

Onze diensten

Samen beter in budget en zorg - persoonlijke hulp bij geldzaken
Beschermingsbewind wordt door de rechter ingesteld wanneer u als gevolg van lichamelijke of geestelijke beperkingen, ouderdom of door schulden niet in staat bent om uw eigen financiën goed te regelen…
Samen beter in budget en zorg - budgetbeheer
Wanneer u hulp nodig hebt om uw eigen financiën goed te regelen en om onnodige problemen of zelfs een uitzichtloze schuldensituatie te voorkomen, dan kan Parkstad bewindvoering u helpen met Budgetbeheer.
Samen beter in budget en zorg - mentorschap 02
Een mentor is een wettelijke vertegenwoordiger en belangenbehartiger op het gebied van persoonlijke zaken zoals verzorging en begeleiding wanneer een cliënt dat zelf niet kan.
Samen beter in budget en zorg - curatele
Curatele is een combinatie van mentorschap en bewind of budgetbeheer en daarmee vertegenwoordigt een curator de cliënt niet alleen voor alle persoonlijke zaken maar behartigt hij of zij ook alle financiële belangen voor u.